Lantionpohjan Fysioterapia

Vastaanotolla selvitetään mitä rajoitteita ja haasteita lantionpohjan toimintaan liittyy. Tarkoituksena on selvittää millainen toimintakyky lantiolla ja lantionpohjalla on erilaisiin alkuasentoihin liittyen sekä osana koko kehon toimintaa. Lantionpohjan fysioterapiassa olennaisia asioita on, että asiakas oppii kehotietoisuutta ja saa ymmärrystä kehonsa toiminnasta. On myös tärkeää, että asiakkaalla on motivaatiota muuttaa häiriintynyttä toimintaa. Kuntoutuminen vaatii usein pitkäjänteistä työtä!

Fysioterapiassa harjoitellaan yksilön tarpeen mukaan joko rentoutumisen taitoja tai lihasvoimaa, rakon toiminnan tunnistamista sekä kontrollinhallintaa. Monesti kyse ei olekaan siitä, että lantionpohjan lihakset olisivat heikot vaan niiden toiminta ei ole oikea-aikaista tai lihasten rentotumiskyvyssä on haasteita. Lantionpohjan toimintahäiriöillä voi olla yhteys suorien vatsalihasten erkaumaan. Fysioterapiassa huomioidaankin koko kehon toiminta kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Lantionpohjan toiminnallisia häiriöitä, joihin voit saada apua fysioterapiasta:

  • virtsankarkailu
  • yliaktiivinen rakko
  • virtsaumpi ja ylivenynyt rakko
  • lantionpohjan laskeumat
  • vulvodynia (ulkosynnyttimien kiputila)
  • suolen toimintahäiriöt

Lantionpohjan fysioterapian ensikäynnille suosittelen varaamaan 90min ajan. Ensikäynnillä arvioidaan lantionpohjan toimintakykyä monipuolisesti, esim. sisätutkimuksella (asiakkaan suostumuksella). Lääkärin lähetteellä saat käynneistä  Kela-suorakorvauksen. Olet tervetullut myös ilman lähetettä!

YHTEYSTIEDOT

Naisten FysioLinja
Henna Linjakumpu
Kaiterantie 16, Kuusamo
0400 523 056
henna@naistenfysiolinja.fi